Na trhu s energiemi začíná působit samoregulace. Lepší budoucnost na obzoru.

Zkusme náhodně vybraného Čecha oslovit s dotazem, co ho jako první napadne při zmínce o trhu s energiemi. Velmi pravděpodobně se setkáme s reakcemi: podomní obchodníci, manipulace, “šmejdi”, nekalé praktiky, nátlak, zneužívání nebo zamlčování informací a podobně.

Toto jsou téměř typické příznaky mladého trhu v prvních několika letech po jeho otevření, někdy označovaném jako liberalizace. Týká se to nejen trhu s energiemi, ale podobným vývojem si prošel například i trh s nemovitostmi, ojetými vozidly nebo s finančními produkty. K již etablovaným primárním poskytovatelům služeb, kteří si zajišťovali prodej prostřednictvím vlastních obchodních sítí a poboček, přibyly desítky, stovky, někdy i tisíce zprostředkovatelů působících buď samostatně nebo sdružených do různých distribučních struktur. To s sebou přineslo nejen zvýšení konkurence, ale zejména zneprůhlednění trhu z pohledu zákazníky a tudíž i větší možnosti pro uplatňování nekalých praktik pro ty, kteří se obchodu nechtějí věnovat férově a dlouhodobě, ale útočí na rychlý zisk za každou cenu.

Po určité době zrání se obvykle ukáže, že každá oblast obchodu potřebuje jasná pravidla, aby fungovala správně a nedocházelo k poškozování nebo zneužívání účastníků trhu ve slabších pozicích.Optimální je, pokud pravidla a jejich prosazování přicházejí tzv. odspodu – od aktivních subjektů přímo zapojených do obchodování, a ne silou autority dozorujícího orgánu, v našem případě ERU případně ČOI. Když se v tomto úsilí spoji několik silných hráčů, jejich sdružení, případně podstatný podíl obchodníků, začíná působit samoregulace a zpravidla  dochází ke kultivaci trhu. To s sebou přináší nejen ochranu a lepší orientaci zákazníků, ale také transparentnější a bezpečnější prostředí pro obchodníky, ve kterém panuje vyšší míra důvěry a snadněji se obchoduje.

K výše uvedenému došlo na trhu s energiemi na jaře tohoto roku. Nejvýznamnější hráči trhu nečekali na schválení novely Zákona o ochraně spotřebitelů a reagovali na apel Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR po samoregulaci. Spojili se, a ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou obchodní inspekcí a Energetickým regulačním úřadem připravili Deklaraci účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů, kterou následně podepsali. Podpisem deklarace se obchodníci dobrovolně zavazují nejen k dodržování daných pravidel, ale také akceptují případný postih v podobě medializace jejich nekalého jednání, pokud by se ho v budoucnu dopustili.

Doba, kdy se energetický trh kvůli některým jedincům i firmám podobá více Divokému západu než prostředí vyspělého evropského státu, musí skončit. Odstranění manipulace a agresivního nátlaku při kontaktu s často bezbranným zákazníkem je cíl, kterým se chceme na ministerstvu zabývat,“ uvedl Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu, a dodal: „Věřím, že závazek řady malých i velkých hráčů spojený s podpisem této deklarace přispěje ke kultivaci trhu nejen v období před přijetím příslušné novely zákona. Jejich jednání vítám.”

Deklarace upravuje tři klíčové oblasti:

  • transparentní komunikace se zákazníkem,
    • jednoznačné a férové podmínky smluvního vztahu,
    • kontrola a regulace fungování zprostředkovatelů prodeje energií.

Zákazník by měl díky dodržování pravidel Deklarace získat jistotu, že podmínky prezentované dodavatelem při uzavírání smlouvy, budou platit během celé doby její platnosti, že proces odstoupení od smlouvy bude jednodušší a že se sníží rizika vzniku problémů, do nichž se v řadě případů zákazníci dostávali.

„Věřím, že navrhované řešení přispěje k lepší ochraně spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami, protože samotné společnosti se přihlášením k deklaraci zavazují chovat eticky. Porušení těchto pravidel, která při kontrolách zjistíme, budou pak využita Svazem obchodu a cestovního ruchu a jejich následná medializace zcela určitě přispěje k lepší orientaci spotřebitelů mezi poctivými a nepoctivými prodejci na trhu s energiemi,“ uvedl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. 

Za velmi přínosné lze označit i to, že má tato iniciativa nejsilnějších hráčů trhu s energiemi podporu i ze strany dozorujících orgánů. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR se dohodl s Českou obchodní inspekcí i Energetickým regulačním úřadem na tom, že se v rámci kontrol budou zaměřovat i na dodržování pravidel stanovených v Deklaraci u společností a obchodníků, kteří se k nim zavázali.

„Posílení samoregulace určitě podporujeme. Naším cílem není udělovat rekordní pokuty, ale zajistit spotřebitelům transparentní a bezpečný trh. Právě dodavatelé jsou přitom se spotřebiteli v přímém kontaktu a mohou zamezit mnoha problémům již v zárodku,“ řekl Jan Pokorný, předseda Rady ERÚ.

Samoregulace v oblasti obchodu s realitami nebo ve zprostředkování finančních produktů s sebou přinesla nejen větší bezpečnost a kvalitnější služby pro zákazníky, ale také lepší obchodní prostředí a pozitivnější vnímání profese obchodníka či zprostředkovatele v těchto oblastech. Je velmi pravděpodobné, že ke stejnému efektu dojde i na trhu s energiemi a lepší budoucnost je tedy opravdu na obzoru.

Zdroj a citace:

Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR z 27.5.2019Martin Pivoda, Svaz moderní energetiky

Related Posts

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© Všechna práva vyhrazena